logo

Hekayələr
profile_photo
NeCi
9 Sentyabr 2020 - 02:56:25 » Dini Hekayələr
İNSANIN DƏYƏRİNİN ONUN XEYİRXAH ƏMƏLLƏRİ İLƏ ÖLÇÜLMƏSİ BARƏDƏ
article Bismillahirrəhmanirrəhim! Günlərin birində kasıb bir kəndli Həzrət Əlinin evinə gəlir, evin bir küncündə əyləşib gözlərini məzlum-məzlum yerə dikir. Xəlifə baxıb görür ki, pal-paltarı yamaq içində olan, cındır ayaqqabılarının deşiklərindən barmaqları görünən fağır bir Allah bəndəsi evinin bir küncün.. Davamı

view 90 | comment 0 | like 7 | unlike 4
profile_photo
NeCi
8 Sentyabr 2020 - 19:53:41 » Dini Hekayələr
Həzrət Yusif (ә): Sәnin Әbvаdаkı qаdınlа оlаn görüşün mәnimkindәn dә hеyrәtlidir.
article Həzrət Yusif (ә): Sәnin Әbvаdаkı qаdınlа оlаn görüşün mәnimkindәn dә hеyrәtlidir. Sülеymаn ibn Yәsаr tәqvаlı bir kişi idi vә fövqәlаdә gözәlliyә mаlik idi. О, Mәdinәdә yаşаyırdı. Bir gün dоstu ilә Kәbәnin ziyаrәtinә gеtdilәr. Оnlаr Әbvаyа çаtdılаr. Dоstu yеmәk аlmаq üçün bаzаrа gеtdi. Sülеymаn хеymә.. Davamı

view 82 | comment 1 | like 7 | unlike 8


Hekayə Göndər


mytop.tk Hekayələr saytı, Bizimlə eşitdiyiniz, bildiyiniz hekayələri paylaşa bilərsiniz.